شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود از سطح شهر سیرجان تا شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ( 45 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز ) و بالعکس به وسیله تعداد 16 دستگاه اتوبوس( اسکانیا مارال یا ولوو B9 ) مدل 90 به بالا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهر سیرجان به شرکت (شخص حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه مورخ 06/05/99 به نشانی سیرجان- بلوار سردار جنگل روبروی اداره صنعت، معدن و تجارت-طبقه دوم- امور قراردادها می باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1.500.000.000 ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 2/3309211/10 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 41423068-034 ( آقایان افاضاتی و عزت آبادی ) تماس حاصل نمایند.

برای دانلود اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید

download

امور قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعهشرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در شرکتهای منطقه گل گهر به وسیله تعداد هفت دستگاه خودرو ون ( هایس، مکسوس، ایویکو و ... ) مدل 86 به بالا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شخص واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 06/11/98 در محل دفتر امور قراردادها واقع در سیرجان- بلوار سردار جنگل روبروی اداره صنعت، معدن و تجارت-طبقه دوم می باشد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 700.000.000 ریال( هفتصد میلیون ریال ) در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 2/3309211/10 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 4-42237141-034 ( داخلی 222 ) و 09136686845 تماس حاصل نمایند.

 

downloadشرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد "خرید، حمل و تخلیه آب به میزان برآوردی 54000 متر مکعب سالانه در استخر ملک زاده واقع در شهرستان سیرجان، پلیس راه سیرجان به مدت دوازده ماه شمسی ) " خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند یا از طریق مراجعه حضوری نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ 23/09/98 در محل دفتر امور قراردادها واقع در سیرجان- بلوار سردار جنگل روبروی اداره صنعت، معدن و تجارت-طبقه سوم می باشد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 1.000.000.000ریال ( یک میلیارد ریال ) به صورت 500.000.000 ریال ( پانصد میلیون ریال ) در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 2/3309211/10 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه و 500.000.000 ریال ( پانصد میلیون ریال) در قالب چک عادی معتبر به نام شرکت کننده

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-42237141-034 (داخلی 222 )تماس حاصل نمایند.

برای دانلود اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید.همکاران ما