کلیپ افتتاحیه مدرسه ایراندخت


همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
مدرسه خیریه پاریز پیشرو تحویل آموزش و پرورش شد
مدرسه خیریه و تازه تأسیس «شرکت پاریز پیشرو صنعت» که بنام «ایراندخت» نامگذاری شده است تحویل آموزش و پرورش شد تا همزمان با آغاز سال تحصیلی از آن بهره برداری شود.
مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو با اعلام این خبر اظهار داشت: این مدرسه شش کلاسه در شهرک ثارا... که از شهرک‌های حاشیه‌ای شهرستان سیرجان است احداث شده  و به گواه ساکنین منطقه توانسته بسیاری از دغدغه‌های آموزشی اهالی این شهرک را مرتفع کند. مهندس علی عقدایی مدت زمان ساخت مدرسه ایراندخت را کمتراز 6 ماه و هدف از احداث آن را گام برداشتن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی منطقه گل‌گهر عنوان کرد.همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
مدرسه خیریه پاریز پیشرو تحویل آموزش و پرورش شد
مدرسه خیریه و تازه تأسیس «شرکت پاریز پیشرو صنعت» که بنام «ایراندخت» نامگذاری شده است تحویل آموزش و پرورش شد تا همزمان با آغاز سال تحصیلی از آن بهره برداری شود.
مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو با اعلام این خبر اظهار داشت: این مدرسه شش کلاسه در شهرک ثارا... که از شهرک‌های حاشیه‌ای شهرستان سیرجان است احداث شده  و به گواه ساکنین منطقه توانسته بسیاری از دغدغه‌های آموزشی اهالی این شهرک را مرتفع کند. مهندس علی عقدایی مدت زمان ساخت مدرسه ایراندخت را کمتراز 6 ماه و هدف از احداث آن را گام برداشتن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی منطقه گل‌گهر عنوان کرد.همکاران ما