اهداف کلی راه اندازی مجتمع دامپروری گلستان پیشرو

تامین گوشت مورد نیاز رستوران های زنجیره ای شرکت

کاهش هزینه در تامین مواد گوشتی

افزایش سرمایه های شرکت

گسترش دامپروری با احداث فرآوری گوشت، ایجاد تونل انجماد و سردخانه

مساحت کلی این مرکز دامپروری 12،219 متر مربع با ظرفیت نگهداری 500 راس گوساله می باشد .

استبل

سوله نگهداری خوراک و تجهیزات

سیلوی نگهداری ذرت و علوفه

استبل انفرادی جهت نگهداری گوساله های تازه از شیر گرفته شده

شیردوشخانه مجهز به 10 شیردوش

انبار مسقف

ساختمانهای اداری و نگهبانی

تجهیزات :

1- میکسر

2- فیدر توزیع خوراک دام به صورت مکانیزه

3-تراکتور جهت جمع آوری کود و جابجایی فیدر

پس از انجام بررسی و کارشناسی توسط 2 نفر کارشناس خبره، قیمت خریداری بر اساس توافق انجام شده 67.5 درصد به عنوان قیمت خرید لحاظ گردید.

تعداد گوساله موجود: 165 راس گوشتی

نژاد :هلشتاین و سیمینتال

70درصد وزن دامها در حال حاضر بیشتر از 300کیلوگرم وزن دارند و زمان مناسب کشتار 700 کیلوگرم می باشد.

وزن کشی دام ها بصورت ماهیانه صورت میگیردهمکاران ما