کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی با حضور دکتر هاشمی  در روزهای 24و25بهمن ماه برگزار شد.

 

index11