جشن دانش در محل ایستگاه خلاقیت گل گهر برگزار شد

جشن دانش شرکت پاریز پیشرو ویژه فرزندان پرسنل دارای نمرات ویژه علمی  در محل غرفه های ایستگاه خلاقیت همراه با برنامه های مختلف و اهداء جواز به این  دانش آموزان  برگزار شد

 

 

 

11

 

 

16

14

17

15

18