مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو طی احکامی جداگانه جناب آقای مهندس نیازمردی را به سمت مدیریت پشتیبانی و جناب آقای مهندس آناهیده را به سمت مدیریت فنی و مهندسی شرکت پاریز پیشرو منصوب کرد.
مهندس عقدایی در این احکام ضمن قدردانی از زحمات آقای حافظیان طی سالهای گذشته در شرکت پاریز پیشرو از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون را خواستار شد.