اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی

کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی با حضور دکتر هاشمی در روزهای 24و25بهمن ماه برگزار شد.

جشن دانش در محل ایستگاه خلاقیت گل گهر برگزار شد

جشن دانش در محل ایستگاه خلاقیت گل گهر برگزار شد

جشن دانش در محل ایستگاه خلاقیت گل گهر برگزار شد جشن دانش شرکت پاریز پیشرو ویژه فرزندان پرسنل دارای نمرات ویژه علمی در محل غرفه های ایستگاه خلاقیت همراه با برنامه های مختلف و اهداء جواز به این دانش...

مدیریت های جدید واحدهای پشتیبانی و فنی مهندسی شرکت پاریز پیشرو معرفی شدند

مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو طی احکامی جداگانه جناب آقای مهندس نیازمردی را به سمت مدیریت پشتیبانی و جناب آقای مهندس آناهیده را به سمت مدیریت فنی و مهندسی شرکت پاریز پیشرو منصوب کرد.مهندس عقدایی در این احکام...

«
»

همکاران ما