شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد جهت انجام امور خود در داخل و خارج شهر سیرجان نسبت به بکارگیری ماشین آلات ذیل اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط در محدوده شهرستان سیرجان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه برای هر یک از ماشین آلات قسمت پایین صفحه یا به واحد امور قراردادهای شرکت واقع در شهرستان سیرجان- بلوار سردار جنگل – روبروی اداره صنعت ،معدن و تجارت-طبقه سوم مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پاکت ها ( در پاکت دربسته ) تا روز سه شنبه ساعت 15:00 مورخ 24/11/96 می باشد. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور پیشنهادی دریافت نخواهد شد.

- یک دستگاه وانت مزدا تک کابین کارا ( اتاق دار و گرم خانه دار جهت حمل غذا ) مدل96 با راننده  دانلود اسناد مناقصه

- یک دستگاه وانت مزدا تک کابین کارا مدل96 با راننده  دانلود اسناد مناقصه

- دو دستگاه وانت مزدا دو کابین کارا مدل96 بدون راننده  دانلود اسناد مناقصه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلایلی مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ دریافت پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان می باشد.

 

 

تماس با ما

آدرس : سیرجان ، بلوار سردار جنگل روبروی اداره صنعت و معدن ، طبقه فوقانی پیتزا مکس

تلفن : 034-42237141 الی 4

وب سایت : parizpishro.ir

ایمیل : info@parizpishro.ir

ورود کاربران به سایت

Template Design:Dima Group