فراخوان پذيرش نيروي قراردادي شماره (11/1395)


شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه ( سهامي خاص ) درنظر دارد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود تعدادي نیروی انسانی در مقطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم را از میان بومیان شهرستان سیرجان به شرح جدول ذیل از طريق برگزاري مصاحبه حضوري وگزينش براساس شرايط ذيل، بصورت قراردادي جذب نمايد .

رديف

مقطع تحصيلي

رشته

جنسيت

 

ملاحظات

1

دیپلم

کلیه گرایشها

مرد

اپراتور باسکول

2

نمونه بردار آزمایشگاه

3

فوق دیپلم

رشته برق (کلیه گرایش ها)

مرد

 

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط به تاییدیه سازمان تامین اجتماعی


1 ـ شرايط داوطلبان :


1 ـ 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.
2 ـ 1 ـ نداشتن سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گرديده باشد.
3 ـ 1 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و يا هرگونه دخانيات به تأييد مراجع ذيصلاح .
4 ـ 1 ـ عدم تعهد خدمت در ساير مؤسسات دولتي و غيردولتي.
5 ـ 1 ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي .
6 ـ 1 ـ داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روحي به تأييد مراجع ذيصلاح .

2- شرايط سني:


1-2- حداكثر سن براي داوطلبان دیپلم 25 سال (متولدین 01/01/1370) و داوطلبین فوق دیپلم 27 سال (متولدين 01/01/1368)

2-2- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
3-2- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يک سال و حداكثر 5 سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
4-2- افراد خانواده شهدا و جاويدالاثر(همسروفرزندان)،جانبازان بالاي 25درصد و آزادگان 5سال به حداكثر سن افزوده مي شود.
5-2- سوابق مورد نياز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بيمه مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي باشد.
6-2- در هر حال و تحت هر شرايطي حداكثر سن داوطلبين دیپلم نباید از 32 سال و داوطلبین فوق دیپلم نباید از 34 سال تجاوز نماید.

3- شرایط عمومی:


1-3- گواهی موقت صادره از حوزه نظام وظیفه مبنی بر معافیت داوطلب از خدمت وظیفه، مورد تائیداست.
2-3- بومي به افرادي گفته مي¬شود كه محل تولد و يا محل اخذ دو مقطع تحصيلي آنها شهرستان سيرجان باشد.
3-3- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر حق ثبت نام در آزمون را ندارند.

4-3- داشتن حداقل معدل 13 برای فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی فوق دیپلم

4 ـ مدارك مورد نياز و نحوه اقدامات جهت ثبت نام و شركت در آزمون:


1-4- داوطلبان واجد شرایط باید فرم ثبت نام را از سایتwww.parizpishro.ir دانلود نموده و پس از پر کردن فرم همراه باکپی برابر اصل شناسنامه عکسدار(تمام صفحات)، کارت ملی ومدرک تحصیلی ، پایان خدمت ، سابقه تامین اجتماعی و شماره تماس خود را به آدرس دفتر اداری شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه واقع در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهربه شماره صندوق پستی 111/78185 پست نمایند.
2-4- در صورت دارا بودن بند( 4-2) ارایه نامه از اداره بنیاد شهید الزامی می باشد.
3-4- ثبت نام از روز شنبه 27/06/1395 شروع و تا روز پنجشنبه 08/07/1395 ادامه دارد.

5 ـ تذكرات و نكات بسيار مهم :


1-5- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غيرواقعي نسبت به ثبت نام اقدام نمايد، با مشخص¬شدن عدم صحت مندرجات، در مراحل بعدي ( حتي در صورت پذيرش در مصاحبه و اشتغال به كار ) موضوع بكارگيري وي منتفي بوده و در صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهدگرفت.
2-5- بديهي است پذيرش اوليه مدارك، به منزله جذب نهايي فرد نمي ¬باشد بلكه مراحل جذب شامل : قبولي در مصاحبه ، معاينات پزشكي و تأييد فرد توسط كميسيون مربوطه و نيز قبولي در گزينش مي¬باشد. در صورت پذيرش داوطلب در هر كدام از مراحل قيد شده ، از ايشان جهت انجام مرحله بعدي دعوت به عمل خواهدآمد.
3-5- كليه مشاغل مورد نظر عملياتي بوده و افراد متقاضي بايد از نظر جسماني و فيزيكي توانايي انجام كار در مشاغل مورد نياز را دارا باشند.
4-5- نحوه اشتغال و تعیین محل خدمت افراد پذیرفته شده نهایی را شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه مشخص می نماید.
5-5- جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن 41424296-034 تماس بگیرید.


دانلود فرم ثبت نام فراخوان شماره 11
 

فراخوان پذيرش نيروي قراردادي شماره (10/1395)


شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه ( سهامي خاص ) درنظر دارد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود تعدادي نیروی انسانی در مقطع تحصیلی دیپلم را از میان بومیان شهرستان سیرجان به شرح جدول ذیل از طريق برگزاري مصاحبه حضوري وگزينش براساس شرايط ذيل، بصورت قراردادي جذب نمايد

رديف

مقطع تحصيلي

رشته

جنسيت

ملاحضات

1

دیپلم

کلیه رشته ها

مرد

 

کارگر خدمات عمومی


1 ـ شرايط داوطلبان :


1 ـ 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.
2 ـ 1 ـ نداشتن سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گرديده باشد.
3 ـ 1 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و يا هرگونه دخانيات به تأييد مراجع ذيصلاح .
4 ـ 1 ـ عدم تعهد خدمت در ساير مؤسسات دولتي و غيردولتي.
5 ـ 1 ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي .
6 ـ 1 ـ داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روحي به تأييد مراجع ذيصلاح .


2- شرايط سني:


1-2- حداكثر سن براي داوطلبان 25 سال (متولدين 01/ 01/1370 و بعد ازآن )
2-2- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
3-2- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در واحدهای پيمانكاري شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يک سال و حداكثر 5 سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
4-2- افراد خانواده شهدا و جاويدالاثر(همسروفرزندان)،جانبازان بالاي 25درصد و آزادگان 5سال به حداكثر سن افزوده مي شود.
5-2- سوابق مورد نياز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بيمه مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي باشد.
6-2- در هر حال و تحت هر شرايطي حداكثر سن داوطلبين نباید از 32 سال تجاوز نماید.


3- شرایط عمومی:


1-3- گواهی موقت صادره از حوزه نظام وظیفه مبنی بر معافیت داوطلب از خدمت وظیفه، مورد تائیداست.
2-3- بومي به افرادي گفته مي¬شود كه محل تولد و يا محل اخذ دو مقطع تحصيلي آنها شهرستان سيرجان باشد.
3-3- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر حق ثبت نام در آزمون را ندارند.


4 ـ مدارك مورد نياز و نحوه اقدامات جهت ثبت نام و شركت در آزمون:


1-4- پرداخت مبلغ : 300.000 ريال (سیصد هزار ريال) به عنوان حق ثبت نام به حساب سپرده شماره : 2231357133 بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان بنام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه .
2-4- داوطلبان واجد شرایط باید کپی برابر اصل شناسنامه عکسدار(تمام صفحات)، کارت ملی ومدرک تحصیلی ، پایان خدمت ، فیش واریزی ، سابقه تامین اجتماعی و شماره تماس خود را به آدرس دفتر اداری شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه واقع در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهرپست نمایند.
3-4- در صورت دارا بودن بند( 4-2) ارایه نامه از اداره بنیاد شهید الزامی می باشد.
4-4- ثبت نام از روز شنبه 20/06/1395 شروع و تا روز پنجشنبه 25/06/1395 ادامه دارد. زمان ثبت نام غیر قابل تمدید می باشد.


6 ـ تذكرات و نكات بسيار مهم :


1-6- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غيرواقعي نسبت به ثبت نام اقدام نمايد، با مشخص¬شدن عدم صحت مندرجات، در مراحل بعدي ( حتي در صورت پذيرش در مصاحبه و اشتغال به كار ) موضوع بكارگيري وي منتفي بوده و در صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهدگرفت.
2-6- بديهي است پذيرش اوليه مدارك، به منزله جذب نهايي فرد نمي ¬باشد بلكه مراحل جذب شامل : قبولي در مصاحبه ، معاينات پزشكي و تأييد فرد توسط كميسيون مربوطه و نيز قبولي در گزينش مي¬باشد. درصورت پذيرش داوطلب در هر كدام از مراحل قيدشده ، از ايشان جهت انجام مرحله بعدي دعوت به عمل خواهدآمد.
3-6- كليه مشاغل مورد نظر عملياتي بوده و افراد متقاضي بايد از نظر جسماني و فيزيكي توانايي انجام كار در مشاغل مورد نياز را دارا باشند.
4-6- نحوه اشتغال و تعیین محل خدمت افراد پذیرفته شده نهایی را شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه مشخص می نماید.